Casa Asia

Casa Àsia – Congrés Internacional de Turisme Asiàtic

Congrés Internacional de Turisme Asiàtic

http://www.casaasia.es/congresoturismo/

Esdeveniment bianual: 2008-2015, Barcelona

El continent asiàtic genera un elevat nombre de turistes cada any. Aproximadament són 150 milions de persones. I una de les seves principals destinacions és Espanya. És per aquest motiu que Casa Àsia organitza regularment un congrés bianual que estudia el fenomen i que tracta d’establir ponts comuns entre Espanya i Àsia. Por les tres edicions fins ara hi ha passat més de 90 experts, alts representants delegats de la Xina, Japó, Índia i Sud-est Asiàtic i tota la indústria turística.

SinergiQ ha estat el coordinador de patrocinis i és membre de l’equip organitzador del Congrés des de la seva primera edició per a assessorar en la selecció, invitació i seguiment de ponents nacionals i internacionals.

<span style=”font-size: x-small;”>Fotografies © Casa Asia</span>