Casa Asia

Alt Patronat de Casa Àsia

Alt Patronat de Casa Àsia

www.casaasia.es

2007- actualitat

Casa Àsia és una institució de diplomàcia pública formada pel Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Madrid. El seu objectiu és contribuir a un millor coneixement entre les societats d’Àsia, el Pacífic i Espanya, i apropar punts de vista i facilitar intercanvi de cultures, idees i projectes d’interès comú i desenvolupar les relacions comercials i  econòmiques entre Espanya i Àsia.

SinergiQ és el responsable de coordinar l’Alt Patronat format per un número selecte d’empreses i institucions) desenvolupar i gestionar les relacions amb les entitats col·laboradores de Casa Àsia.


Fotografies © Casa Asia